En provokasjon å legge Norges ambassade til Israels hovedstad?

Den franske utenriksministeren kaller Donald Trumps plan om å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Israels hovedstad Jerusalem for en provokasjon.” Men hvorfor skulle det være det,” spør Demokratenes nestleder i Oslo, Jan Simonsen.  “Og er det ikke i virkeligheten en langt større provokasjon mot en nasjon å nekte å plassere ambassaden i landets hovedstad?”  Simonsen skriver videre:

“Det normale i alle land er at ambassader plasseres i hovedstedene. Den norske ambassaden i Sverige er ikke plassert i Gøteborg. Og bør i likhet med den amerikanske flyttes til Jerusalem.

Norge og de fleste andre land godkjenner ikke den israelske annekteringen av Øst Jerusalem. Det er begrunnelsen for at ambassadene er plassert i Tel Aviv.  Jeg er uenig i at vi ikke godkjenner at Israel har rett til dette området, men skal la det ligge. For det er uansett en elendig begrunnelse for å provosere Israel gjennom å plukke ut denne landet som det eneste i verden der vi, som protest, ikke plasserer ambassaden vår der det er naturlig å plassere den.

I dagens situasjon kan det betraktes som en provokasjon mot palestinerne å flytte vår ambassade, eller den amerikanske, til Øst Jerusalem. Det vil bety en klar stillingtaken til støtte for det israelske kravet på kontroll over byen. Det er det mulig å forstå. Men hvorfor det skulle være en provokasjon mot palestinerne å plassere ambassadene i Vest Jerusalem, som alle land i verden aksepterer som en del av Israel, er uforståelig. Det er en provokasjon mot Israel at ambassadene er plassert i Tel Aviv. Men for Norge og verdenssamfunnet er det tydeligvis greit nok å provosere Israel, men en forbrytelse å provosere palestinerne.

Hvorfor burde ambassaden vært plassert i Vest Jerusalem? Rett og slett fordi det vil øke mulighetene for en fredsløsning gjennom forhandlinger mellom Israel og de palestinske lederne.

I dag er det palestinerne som står i veien for en fredsløsning gjennom deres bastante krav om at Israel må akseptere grenser som samsvarer med våpenhvilegrensene fra 1948. Den fornuftige løsningen gitt dagens situasjon på bakken der tusenvis av jøder bor i jødiske bydeler i de østlige delene av Jerusalem, er selvsagt å justere disse grensene på en fornuftig måte, og gi land tilbake til en ny palestinsk stat andre steder.

Men en slik fleksibel og fornuftig løsning er umulig å få til så lenge palestinerne føler de har verdenssamfunnet i ryggen for sine bastante krav, som sågar ofte er presentert som forhåndskrav som Israel må innrømme før de i det hele tatt er villige til å gå til forhandlingsbordet.

Ved å plassere vår ambassade i Tel Aviv støtter vi i praksis de palestinske kravene. Ved å plassere den i Øst Jerusalem vil vi støtte de israelske kravene. Ved å flytte ambassaden til et område i den vestlige delen av Israels hovedstad forholder vi oss nøytrale. Så enkelt er det. Og det kan ikke provosere noen.

De palestinske og arabiske ledernes trusler om å skape vold og kaos dersom USA flytter sin ambassade til et nøytralt sted, er i seg selv så frekt at Trump bør avvise det med avsky. Det samme bør Norge. La oss krysse fingrene for at Trump rask følger opp løftet om å flytte ambassaden, og at Norge følger etter.

Jeg har selv foreslått det flere ganger på Stortinget, og kun fått støtte fra Fremskrittspartiet og et par modige representanter fra Kristelig Folkeparti, som brøt ut av egen gruppe. Og for det ble jeg belønnet med å bli utnevnt som «vokter av Jerusalem» gjennom en æresbevisning overlevert av statsminister Benjamin Netanyahu på rådhuset i Jerusalem. Det er jeg stolt av.”