Asylmottak i Afrika vil verne flyktningene mot kulda

Det har vært flere oppslag om at kulde i Europa rammer flyktninger og ulovlige innvandrere. Dette gjelder blant annet i Serbia.

Det er åpenbart at det å ikke ha skikkelig tak over hode er en stor prøvelse i disse tider.

Hvis Europa hjelper ulovlige innvandrere til asylmottak i Afrika, slipper de å fryse.

Det er også åpenbart at det er mange mennesker i Europa som fryser i disse dager. Mail online melder for eksempel om at 40 mennesker nylig har frosset ihjeld i Polen. Det burde også være innlysende at alle som fryser i Europa, og alle som frivillig tar seg fra fattige land til Europa ikke kan tildeles varme boliger i Norge.

Men problemet med de kalde flyktningene kan faktisk løses meget enkelt. Det må opprettes avtaler mellom europeiske stater og stater i Afrika der de afrikanske landene påtar seg å huse flyktninger og ulovlige innvandrere som trenger inn i Europa mot betaling. Det lave kostnadsnivået i Afrika vil gjøre at vi får langt mer hjelp for hver krone. I Afrika er det langt varmere enn i Europa, og takket være det behagelige klimaet vil både flyktninger og ulovlige innvandrere slippe å fryse.

EUs flyktningepolitikk resulterte i 3370 druknede i 2015. Australia humane politikk gav 0 drukninger.

Og det er flere fordeler. Australia har siden 2013 sendt ulovlige innvandrere som kommer til sjøs til lav-kost-landene Nuru og Papua New Guinea. Resultatet er at antallet døde flyktninger på havet er reduser med 100 %! I 2015 døde det ikke en eneste ulovlig innvandrer / flyktning i farvannene utenfor Australia. På Middelhavet druknet til sammenligning 3 770 mennesker.

EU setter ulovlige innvandrere i land i Europa. Resultatet er ikke bare at flyktningene fryser, men også at tusenvis dør.

Asylmottak i Afrika vil ikke bare hindre at de ulovlige innvandrerne fryser. De vil også bli spart for drukningsdøden!

Når det gjelder mottagerlandene så er det åpenbart at disse vil kreve betalt for å huse flyktninger og lovlige innvandrere. Dette vil koste oss noe, men kostnaden pr hode blir langt lavere i lav-kost-land enn i Norge. For mottagerlandene kan imidlertid dette bli en kjærkommen inntektskilde.

Asylmottak i Afrika er med andre ord rene kinder-egget:

  • Flyktningene slipper å fryse.
  • Flyktningene slipper å drukne.
  • Europa blir spart for kostnader og en rekke andre ulemper som masseinnvandringen medfører.
  • Mottagerlandene i Afrika får en ny inntektskilde.

Avtaler om å huse flyktninger og ulovlige innvandrere må inngås mellom stater i Afrika og stater i Europa. Norge kan enten inngå slike avtaler selv, eller støtte andre land som måtte inngå avtaler økonomisk. EU-kommisjonen kunne i teorien også inngå slike avtaler, men så langt har EU-kommisjonen vært dominert av folk som ønsker ulovlige innvandrere velkommen.

Det er imidlertid ingen grunn til å tvile på at det finnes land som vil påta seg disse

Artikkelen er skrevet av Christen Krogvig. Innholdet står for forfatteren regning.

oppgavene hvis betalingen er riktig. Australia har tegnet avtaler med Nauru og Papua New Guinea. Israel har tegnet tilsvarende avtaler med afrikanske stater. Israel har ikke offentliggjort hvilke stater dette dreier seg om, men BBC antyder at der dreier seg om Rwanda og Uganda.

Kamp for «outsourcing» av asylmottak og flyktningehjelp til Afrika bør etter min menig være en viktig sak for Demokratene i Norge, ikke minst for å sette en stopper for plagene med kulde og drukningsdød som nå rammer så alt for mange ulovlige innvandrere i, eller på vei til, Europa.