Globalismebølgen i ferd med å snu

«Venstreorienterte politikere med tro på globalisme, flerkultur og åpne grenser har regjert Europa gjennom 90-årene og i starten av dette århundre. De har hatt en idealistisk tro på et system som bygger ned nasjonalstatene til fordel «en verden», og i det miste «ett Europa». Resultatene ser vi i dag i form av innvandringskrise, kulturkollisjoner, manglende integrering av nye innbyggere med andre religioner, terrortrusler og økonomiske problemer. Men snur trenden,» mener Demokratenes leder Makvan Kasheikal.

«Partier som kjemper for å beholde sine egne lands egenart, kultur og kristne, demokratiske og humane verdier, uten av den grunn å vise manglende respekt for andre land og deres særegenheter, er i fremgang over hele Europa, i Østerrike, Nederland, Belgia, Tyskland, Storbritannia, Sverige og Danmark. Og de er kraftig stimulert av Storbritannias utmeldelse av EU, og Donald Trumps valgseier i USA, under slagordet «Gjør USA stor igjen», minner han om.

I 2017 håper Demokratenes leder at bølgen av positiv nasjonalisme vil smitte over til Norge, og sikre Demokratene stortingsmandat. Han minner om at Demokratene i likhet med de andre partiene som nå er på fremmarsj i Europa er negativ til EU og til muslimsk innvandring