Hvor blir det av debatten om arbeidsledigheten?

«Arbeid og sysselsetning er dynamoen for et sundt og velfungerende velferdssamfunn. Det ser det ut som om stortingspartiene har glemt,» mener Demokratenes leder Makvan Kasheikal. Han savner en politisk debatt om tiltak mot den voksende arbeidsledigheten, og mener at regjeringen utgått fra Høyre og Fremskrittspartiet har håndtert både flyktningkrisen, oljekrisen og arbeidsledigheten heller dårlig.

«Og hvor er Arbeiderpartiet, som historisk har vært opptatt av å sikre folk jobber og sørge for en høy sysselsetning,» spør han. I de siste årene mener han dette partiet har vært bortimot fraværende i arbeidet for full sysselsetning. «Vi har tross alt den høyeste arbeidsledigheten på mange år nå,» påpeker han. «Uten at det engang har utløst noen politisk debatt».

«Når alle de andre nordiske landene, samt Tyskland og Storbritannia, har en bedre sysselsettingsutvikling enn Norge, bare viser det behovet for nye partier,» mener lederen for Demokratene.