Hvorfor stemme på Demokratene i Norge og ikke Fremskrittspartiet

“Spørsmålet i overskriften kunne selvsagt gjaldt et hvilket som helst parti. Men det er likevel et faktum at Fremskrittspartiet har den strengeste innvandringspolitikken av dagens stortingspartier. Hvorfor da stemme på Demokratene i Norge?  Det er det mange svar på, men viktigst: FrPs innvandringspolitikk har vist seg mer å være god retorikk enn politisk vilje og evne til å følge den opp. Det som er gjort i regjering er ikke godt nok. Vil du protestere mot de gamle partiene for å vise din støtte til en streng innvandrings- og asylpolitikk og motstand mot økt islamsk innflytelse bør du stemme på Demokratene i Norge,” skriver lederen for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal og fortsetter:

“Ved å stemme på Demokratene i Norge kan du både protestere mot dagens liberale innvandringspolitikk og samtidig hjelpe det mest innvandringskritiske partiet i Norge til å bli større og få mer kraft til å kjøre valgkampene fremover. Aller helst vil vi selvsagt inn på Stortinget, og det er ikke helt umulig. Men oppnår vi ikke det i dette valget vil den økonomiske støtten vi får gjennom økt velgeroppslutning gjøre det mulig til neste valg. Og det trengs nok et innvandringskritisk parti også da, enda mer enn i dag. I tillegg vil et godt valg 11.september bli lagt merke til. Det betyr mer medieomtale, og økt press mot de gamle partiene, kanskje spesielt mot Fremskrittspartiet, for å gjøre noe alvorlig for å bremse innvandringen.

Forskjellen mellom oss og Fremskrittspartiet går blant annet ut på at vi i mange år har vært forkjempere for lukkede asylleirer fra asylsøkerne kommer til Norge og inntil de får sine søknader behandlet.  Fremskrittspartiet har gjennom fire år med ansvaret for innvandring og integrering ikke fått til noe annet enn lukkede leirer for asylsøkere som har fått avslått sine søknader. Da er allerede mange forsvunnet fra asylleirene, og oppholder seg i Norge eller andre land i Europa som illegale flyktninger.

Dessuten vil vi ha en langt strengere asylpraksis enn Fremskrittspartiet. Kun personer som kan dokumentere at de har kommet i fare på grunn av aktiv politisk virksomhet i hjemlandet bør få opphold i Norge. Samtlige krigsflyktninger skal umiddelbart ved ankomst sendes tilbake til trygge leier i konfliktområdet.

Andre ulikheter med Fremskrittspartiet er synet på EØS-avtalen og Schengen-avtalen. Den siste sier at folke kan reise passfritt i Europa uten å bli kontrollert ved grensene. Fremskrittspartiet stemte i Stortinget for begge disse avtalene, og selv om partiet nå sier de vil revidere avtalene, er Fremskrittspartiet fortsatt et «EØS-parti». I praksis betyr EØS-avtalen fri arbeidsinnvandring til Norge fra samtlige land i Europa. Alle kan komme hit, muslimer som ikke-muslimer, for å søke om jobb. De trener ikke engang ha fått jobb i Norge før de kommer.

Resultatet har blant annet blitt et alvorlig tiggerproblem, som i virkeligheten er et kriminalitetsproblem siden flere av de utenlandske tiggerne begår kriminalitet på nattestid. Det er også blitt et arbeidsledighetsproblem fordi det skyver nordmenn ut av arbeidsmarkedet”.