Imamer må snakke norsk

«Norge har flere ganger blitt gjenstand for islamske terrortrusler. Denne trusselen mot norske og demokratiske verdier kommer fra IS og andre radikaliserte muslimer, som kaldblodig og hensynsløst halshugger sine uskyldige ofre i Allah navn. Flere av disse ekstremistene har tidligere vært aktive i moskeene i Norge,» påpeker Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Grunnet denne skremmende utviklingen mener Demokratene det nå må innføres et forbud mot å holde taler og prekener på andre språk enn norsk i norske moskeer,» sier han.

«Da journalister som forstod urdu infiltrerte en pakistansk moske i Storbritannia ble de sjokkert over hvilket budskap som ble spredt fra talerstolen. Det ble bant annet oppfordret til hellig krig, drap på homofile og til å slå jenter på åpen gate i ansiktene dersom de gikk uten hijab. Hva som blir forkynt i norske moskeer må vi få en bedre kontroll med enn det som skjer i dag. Demokratene vil derfor også at imamer fra utlandet, som ikke kjenner norske samfunnsforhold og norsk kultur, ikke lengre skal få arbeidstillatelse i Norge,» konkluderer Demokratenes nestleder..