Kasheikal forsvarer Listhaug

VG omtaler 26. juli et Ap-veteranen Matin Kolbergs angrep på Sylvi Listhaug under Evangeliesenterets sommerstenve.

Kolberg uttaler: «Jeg ber dere legge merke til mangelen på kristen forståelse av nestekjærlighet, i måten hun omtaler medmennesker på, sa Kolberg til deltagerne på det kristne sommerstevnet med flere tusen deltagere fra hele landet.

– Hun omtaler folk som har rømt fra død og fordervelse, som om de skulle være et problem for oss, la han til.»

Demokratenes i Norges leder, Makvan Kasheikal, som selv er født i den iransk-okkuperte delen av Kurdistan, sier:
«Listhaug omtaler ikke alle innvandrere i negative vendinger. Men hun påpeker at
alt for høy innvandring, spesielt av muslimer, har en rekke alvorlige negative konsekvenser. Her i Norge har Finansavisen og SSB vist at vi er påført fremtidige statsøkonomiske netto forpliktelser på flere tusen milliarder kroner som følge av innvandringen. En ikke-vestlig innvandrer koster i gjennomsnitt flere millioner kroner. Men skult i gjennomsnittet finnes det selvsagt også ikke-vestlige innvandrere som betaler inn langt mer til fellesskapet enn det de koster.

Den muslimske masseinnvandringen har resultert i terror i en rekke land i Europa. Og i land som Frankrike og Sverige har det gått så langt at politiet har mistet kontrollen over en rekke bydeler. Dette er en katastrofe!»

I oppslaget uttaler Kolbeg: «– Hun snakker om dem som økonomiske migranter, men det er de ikke. Arbeiderpartiet står på innvandringsforliket og mener at økonomiske migranter ikke skal få opphold i Norge.»

Makvan Kasheikal mener at flyktninger som besøker landet de flyktet fra, ikke er flyktninger, og at de bør sendes hjem.

«Det er få politiske flyktninger og mange økonomiske immigranter i Norge. Vi ser at «flyktningene» reiser på ferie til landet de «flykter fra». De virkelige flyktningene kan ikke sette sine ben i landene de kommer fra. Jeg har et intenst ønske om å se min hjemby i iransk Kurdistan igjen, men i Iran ville jeg blitt drept. Vi i Demokratene mener at de som reiser på ferie til landet de flykter fra, må utvises fra Norge», uttaler Kasheikal.