Kleppe vil ha bedre kontroll med moskeene

Da journalister som forstod urdu infiltrerte en pakistansk moske i Storbritannia, ble de sjokkert over hvilket budskap som ble spredt fra talerstolen. Det ble bant annet oppfordret til hellig krig, drap på homofile og til å slå jenter på åpen gate i ansiktene dersom de gikk uten hijab. Liknende avsløringer er gjort i Nederland og Danmark.  Det har også vist seg at flere terrorister har sine bakgrunner fra radikale moskeer.

Politisk nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe, mener derfor at det trengs en radikal bedre kontroll med hva som forkynnes i norske moskeer. For å få det til må det kreves at det kun tales på norsk språk i moskeene. I dag kommer ofte imamene fra eksempelvis landsbygden i Pakistan og drar derfor med seg svært konservative tolkninger av Koranen, og de snakker ikke norsk. De får i dag arbeidstillatelse i Norge som spesialarbeidere. Det mener Kleppe det må bli slutt på. Han mener også at myndighetene må kunne stenge moskeer der det oppdages at det blir predikert hat og oppfordret til vold.