Norge først

Milliarder av kroner har de siste årene blitt benyttet til oppkjøp av store fasjonable eiendommer i både London, Paris og New York. I tillegg har Norge delt ut store millionbeløp i såkalt “bistand” til flere rike land. Utover dette har Norge også brukt mange milliarder på rent militære engasjement i flere muslimske land med indre strider som mord, steining av homofile – og andre alvorlige brudd på menneskerettighetene. «Folk i Norge må nå få øynene opp og bli klar over at det handler om bruk av penger som tilhører det norske fellesskapet, som ikke skal gis bort til korrupte statsledere i fjerne strøk,» mener politisk nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe.

«Det er i alle fall helt tydelig at bl.a. landets minstepensjonister, enslige, syke og uføretrygdede ikke kan inngå i det norske fellesskapet. Fakta er at: Pensjonene har ikke økt for de vanskelig stilte som har minst. De er stort sett blitt lavere i gjennomsnitt i dag enn de var i tidligere år,» sier han, og legger til:

«I media har vi alle den siste tiden lest mange oppslag om medmennesker i vårt eget land som ikke får pengene til å strekke till. Det handler om noe så livsnødvendig som kjøp av mat, klær og et tak over hodet. Slik skal vi ikke ha det i verdens rikeste land Norge. Nok er nok!»