Nyetableringer og skattelegging

«Jeg har hatt gleden av å ha et par patenter, og startet opp et eget selskap som forsket i utviklingen av konseptene. Vi hadde vanskelige kår for å skaffe investorer i dette og ble en kasteball mellom systemet i Innovasjon Norge og private aktører,» forteller Demokratenes bystyrerepresentant i Sandnes Pål Andor Østvold. Basert på sine erfaringer forslår han en del reformer. De presenterer han her:

«Ved at det settes formueskatt av antatt aksjeverdi til et oppstarts selskap, blir det kunstig høy verdsettelse slik at aksjeeierne skal få en mer rettmessig fordeling av verdiene i selskapet. Selskapet er ikke bare en krone der og en krone her verdt, men den intelligente rettigheten bak konseptet og mange års forskning på prosjektene skal verdsettes når selskapet settes i gang.

Med en skatteutregning på antatt verdi av oppstartselskap blir man gjeldsslave lenge før man begynner å få avkastning. Dermed er oppstartbedrifter normal bare mulig for større bedrifter som kan avse den investeringen. Det er også disse som de politiske partiene i dag mener når de snakker om oppstart selskaper. For hele systemet er tilrettelagt for dem som allerede har penger.

Noe som gjorde at jeg selv la ned mitt selskap som var en del av Inkubatoren på Ullandhaug i Stavanger Næringspark. Dette er et system som må helt klart forandres til et annet hvor det gis karantene eller fritak for slik skattelegging inntil selskapet tjener penger i en viss grad.

Samme er det med at man får trekke fra utgifter ved skatt, men det hjelper ikke mye når et oppstartselskap ikke har inntekter. Dermed blir dette kun større bedrifter eller forskningsinstitusjoner som får ta del i dette.

Demokratene i Norge, er for at det skal være levedyktige vilkår for alle bedrifter, inkludert de som starter opp nye bedrifter. Demokratene i Norge vil derfor legge opp en politikk som ivaretar nyetableringer og som setter fokus på vanskelige byråkratiske og finansielle utfordringer».