Ønsker vi høyere skatter eller kutt i velferdsgoder?

«En av de viktigste kampene for venstresiden er å bekjempe de sosiale forskjellene som de mener blir forsterket av høyresidens skatteletter. Samtidig er venstresiden svært liberal til innvandring og flyktninger, til tross for at dette er den faktoren som i størst grad fører til forskjeller i samfunnet. Er venstresiden som i utgangspunktet er imot forskjeller, faktisk den siden som fører til størst forskjell i samfunnet? Innvandring er selvfølgelig en trussel, hvis vi ikke evner å skape jobber til eller utnytte ny ankommende og deres ressurser», skriver Per-Christian Stenvaag, fylkesleder og 1.kandidat til stortingsvalget for Demokratene i Norge Hedmark. Han fortsetter:

Denne uken la Brochmann II utvalget ledet av Grete Brochmann frem en rapport om vår velferdsstat og innvandring. Utvalget har sett på hvilke langsiktige konsekvenser høy innvandring har for samfunnet, og hvilke tiltak som kan bidra til rask integrering og yrkesdeltakelse blant innvandrere og flyktninger.

Den første rapporten kom i 2011, og la grunnlaget for mye av debatten om en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge de siste årene. Brochmann II utvalget viser at Norge går 10 milliarder i underskudd pr. 5000 ikke vestlige innvandrere. Rapporten viser klart og tydelig at høy innvandring kan bety kutt i velferdsgoder, økte skatter og økte forskjeller. Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere. Innvandring kan utfordre den historisk utviklede legitimiteten til velferdsstaten, sier utvalgsleder Grete Brochmann. Flyktninger har større risiko for å bli avhengig av norske velferdsordninger. Hvis det norske samfunnet ikke lykkes med integreringen, er det risiko for økende økonomisk ulikhet, sier utvalgslederen.

Hva foregikk i Støres hode da han ville ha 10 000 ekstra hit? Hvorfor får AP folk til å miste troen og oppslutningen om vår velferdsstat? Hvorfor sørger de for økte skatter og dårligere velferd for folk flest med sin innvandringspolitikk? Det er skremmende at venstresiden ikke tar inn over seg og debatterer tidens og landets største og viktigste spørsmål – konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger. Det er bevist at AP og venstresidens innvandringspolitikk ikke er bærekraftig – men de er for feige til å innrømme tabben sjøl…

I dagens situasjon er det viktig å skape allianser mellom alle som ser sine opparbeide rettigheter bli utsatt for angrep. Herunder små næringsdrivende, fiskere og bønder. Økt innvandring over tid vil føre til press på den norske velferdsmodellen, det kan bety at vi på sikt må bygge ned velferdsordninger eller øke skattene, og ingen av alternativene er gode. Etniske nordmenn vil havne i mindretall i fremtiden dersom dagens innvandringspolitikk videreføres. Derfor vil Demokratene i Norge begrense innvandringen for at vi fortsatt skal ha et godt velferdssystem.  Vi trenger nye politikere på stortinget for å få tilbake kontrollen over vårt eget fedreland!»