Økt innvandring gir sosial dumping

«Innvandringen fra ikke-vestlige land er i virkeligheten en enda vanskeligere form for sosial dumping enn innvandringen som Norge får gjennom EØS-avtalen. Det er et faktum at mange ikke-vestlige innvandrere aldri kommer i jobb, noe som betyr at de må leve av ulike offentlige ytelser og støtteordninger. Dette medfører igjen at norske arbeidsgivere og arbeidere skattlegges hardere enn de ellers ville ha blitt». Det mener Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Felles for EØS-innvandringen og innvandringen fra land utenfor EØS er at begge typer innvandring resulterer i økt behov for flere arbeidsplasser, boliger, skoler, veier, sykehus, helsetjenester og så videre. De nye boligene, skolene, veiene og sykehusene som vi må anskaffe, betaler vi med skatter og avgifter,» konstaterer han.

«Når det gjelder boligene, merkes kostnadene mer direkte. Høy innvandring presser boligprisene opp. Det blir dermed langt dyrere for de som ønsker å leie bolig, og for dem som ønsker å komme seg inn på boligmarkedet. I dag koster en gjennomsnittlig bolig rundt fem-seks brutto årslønner. For tyve år siden kunne man faktisk få en bolig for 1-2 brutto årslønner. Derfor mener Demokratene at vi i verdens rikeste land Norge, må å føre en politikk som trygger og styrker muligheten for norske statsborgere komme seg inn på boligmarkedet,» sier Kleppe.