Oslo på vei mot katastrofen

Kidnappinger, skyteepisoder, slåsskamper med bruk av vold, barn ned i 12års-alderen som selger dop, tenåringer med skytevåpen. Det er ifølge NRK blitt stadig mer vanlig i enkelte bydeler i Oslo. Disse bydelene har en fellesnevner: Et høyt antall innvandrere med bakgrunn fra muslimske land, der spesielt innvandrerandelen blant barn og unge er svært høy. Egentlig ganske sensasjonelt at NRK endelig forteller sannheten om utviklingen i Oslo». Det sier lederen for Demokratene i Norge, Max Hermansen, som en kommentar til de siste oppslagene i NRK om problemene med gjengkriminalitet i Oslo.

NRK har snakket med byrådsleder Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet og Arbeiderpartiets stortingsrepresentant fra Oslo, Jan Bøhler. Byrådslederen mener det er «på høy tid å ta affære», mens stortingsrepresentanten er bekymret. Raymond Johansen har vært Oslo-politiker i mange år.

«Så kanskje er det betimelig å spørre hvorfor det ikke er tatt affære for mange år siden, og Jan Bøhler burde kanskje ha begynt å bekymre seg for noen titalls år siden. Da det begynte å bli klart for de som ville se at Oslo etter hvert ville få en stadig voksende innvandrerandel fra tradisjonelle muslimske land,» kommenterer Max Hermansen.

«I både Sverige, Danmark og flere andre land i Europa har vi sett denne utviklingen lenge. Bydeler har blitt tatt over av muslimer. Imamene styrer i stedet for politiet. Fagforeningen for de svenske ambulansesjåførene krever nå militært utstyr for å gå inn i disse bydelene, og bruker allerede hjelmer. I Rinkeby i Stockholm tør ingen firmaer legge inn anbud på en ny politistasjon av frykt for liv og helse,» minner han om.

«Det er denne utviklingen Demokratene i Norge og jeg – og etter hvert ganske mange andre – har advart så sterkt imot, og fremdeles advarer imot på det sterkeste. Dessverre har vi ikke hatt noen politisk makt til å påvirke situasjonen frem til i dag, og de som har hatt denne makten har latt det skure. Vi som har advart er avfeid med at vi er rasister. Det har ikke løst problemet,» legger Oslolederen for Demokratene i Norge til.

«Ved kommende valg håper vi velgerne vil gi oss mer makt, slik at våre advarsler blir bedre hørt og lyttet til. Det må bli færre muslimer i Norge, og det særlig i Oslo,» avslutter han.