Romfolkene bør takke Carl I Hagen for at de får være i Norge!

Norge har en såkalt «innvandringsstopp». Det betyr at det ikke er fritt frem for folk fra hele verden å bosette seg i Norge. Men denne såkalte innvandringsstoppen har en rekke smutthull. (Så mange at Norge lekker som en sil.)

Vi har i de senere år opplevd at en rekke romfolk, hovedsaklig fra Romania, har tatt seg inn i Norge. Og de har ikke hatt noen legitim grunn til å ta seg inn i landet. (For eksempel turisme.) Romfolkene har stort sett komme til Norge for å tigge eller drive med prostitusjon eller vinningskriminalitet. Dette er folk vi etter min mening klarer oss bedre uten, og de burde vært nektet å oppholde seg i Norge.

Hvilket smutthull er det disse romfolkene / rumenerne bruker for å ta seg inn i Norge til tross for den såkalte «innvandringsstoppen»?

EØS-avtalen gir alle EU-borgere rett til å bosette seg i Norge. Enten det er behov for dem her eller ei. EØS-avtalen ble vedtatt av Stortinget i 1992.

Nestleder i Demokratene, Vidar Kleppe, nektet å bøye seg for partipisken i FrP og stemte nei til EØS i 1992.

I forbindelse med behandlingen av EØS-avtalen i Stortinget i 1992 oppsto imidlertid en spesiell situasjon. Fordi EØS-avtalen medfører overføring av suverenitet til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og EFTA-domstolen vedrørende håndhevelse av konkurransereglene, ble Stortingets vedtak gjort i samsvar med § 93 i Grunnloven, noe som krever 3/4-dels flertall. Dermed kom FrP i vippeposisjon i denne viktige saken. For å hindre at EØS-avtalen fikk det nødvendige flertall måtte 42 stortingsrepresentanter stemme mot. 33 representanter fra de andre partiene stemte mot avtalen. Dersom minst 9 av FrPs representanter hadde stemt mot ville avtalen ikke blitt vedtatt. (FrP hadde den gang 22 stortingsrepresentanter.)

Professor Fritjof Frank Gundersen representerte FrP på Stortinget den gang. Han ville at FrP skulle stemme mot avtalen og blokkere den. Ved dette ville han tvinge frem en folkeavstemning om denne avtalen. Også stortingsrepresentant Jan Simonsen støttet Gundersens oppfatning at at denne avtalen måtte forelegges folket.

Ingen vet med sikkerhet om folket ville stemt ja eller nei til denne avtalen i en folkeavstemning. Men det som vi med sikkerhet vet, er at daværende FrP- formann brukte partipisken for å få FrPs stortingsrepresentanter til å sikre flertall for avtalen uten at den var forelagt folket. Hvis Carl I. Hagen hadde latt FrPs stortingsrepresentanter stemme i samsvar med egen overbevisning er det overveiende sannsynlig at avtalen ikke ville blitt vedtatt i Stortinget uten folkeavstemning. FrPs gruppe lot seg dessverre piske til å stemme for denne skandaløse avtalen som blant annet gir fri innvandring til Norge fra EU. Dette til tross for at FrP gang på gang har høstet stemmer på løfter om å begrense innvandringen. I stedet for å begrense innvandringen sikret altså partiet flertall for fri innvandring fra EU!

(De eneste FrP- representantene som nektet å bøye seg for Hagens pisk, var Karl Sørmo og undertegnede.)

Sigøynerne fra Romania bør derfor takke Carl I. Hagen for at han åpnet Norges grenser for dem! Når det er sagt så var det ikke bare FrP som stemte for EØS-avtalen. Det som setter Carl I. Hagens bruk av partipisken og FrPs stemmegivning i en særstilling er at Hagen og FrP gang på gang har høstet stemmer på løfter om en streng innvandringspolitikk og direkte demokrati. Da er det å ikke spørre folket før man stemmer for en avtale som innebærer fri innvandring fra en rekke land et kolossalt svik mot egne velgere.

De velgerne som ikke bare er opptatt av at politikerne skal snakke om innvandringsmotstand, men at politikerne gjennom sin stemmegivning på Stortinget skal arbeide for å få gjennomslag for disse sakene må se seg om etter et annet parti en FrP.
Og det partiet som ikke bare vil gi, men også holde, løftene om kamp mot innvandring og for direkte demokrati heter Demokratene i Norge!

Vidar Kleppe
Nestleder for Demokratene i Norge