Sharia-lover er verdiløse i et sivilisert samfunn

“I kongeriket Norge er det Norges Lover som gjelder.  Demokratene i Norge slår tindrende klart fast at de som kommer til landet vårt med sharia-lover i sin kulturelle bagasje, må nektes innreise til Norge. Sharia er verdiløse og ugyldige i et sivilisert samfunn som det norske.» Det mener politisk nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe.

«I muslimske land som praktiserer sharia, gjelder ikke norsk lov. Derfor må alle innvandrere som har fått opphold i Norge rette seg etter norske lover og regler i alle livets sammenhenger. Hvert forsøk fra fremmede som vil forandre på vårt lovverk og norsk kultur ved å innføre sharia-lover i Norge må stoppes. Derfor trenger det norske folk representanter fra Demokratene i Norge, på stortinget etter valget den 11.september,» legger han til.