Samfunnets enorme kostnader ved asyl/flyktninger

Samfunnet her enorme kostnader ved asyl/innvandring. Mannen i gata har ikke kunnskap om dette. Naiviteten og sløvheten er grenseløs.  Et nyttig verktøy i debatten er stortings prop. IS Tillegg 1, som regjeringen kom med i fjor høst. Medlem av Demokratene i Hordaland, Jan-Ove Fromreide har sett på tallene g trekker frem følgende:

1:  På side 32 står følgende: Anslåtte kostnader per person per år under 15 år kr 1 934 000, over 15 år kr 769 000, voksen kr 230.000. Dette blir da 2.438 000 til sammen. Hvis vi tar er middeltall, f.eks. 2 000 000, for letthetsskyld, og multipliserer med 30.000, som er det estimatet Regjeringen har, så får vi 60 000 000 000, 60 MRD. Dette er årlig! På side 35 kan vi lese at det i regnestykket ikke er tatt hensyn til familiegjenforening, noe som vil øke kostnadene ytterliggere. I årevis har vi blitt tutet ørene fulle av at asylanter/flyktninger er en økonomisk ressurs for fedrelandet. Eliten lyver dere huden full!

2:  Man behøver ikke være noe matematisk geni for å skjønne at dette ikke er bærekraftig. Dette vil føre til økonomisk ruin for fedrelandet. Dette må stoppes! Folk må protestere! Det er ikke pensjonister og vanlige nordmenn som skal betale dette. Masseinnvandringen må stoppes!