Vi må velge mellom lav arbeidsledighet og arbeidsinnvandring

Det er totalt er 88.200 personer helt arbeidsledige i Norge, viser ferske tall fra NAV. Det er 3,2 prosent av arbeidsstyrken, meldte NRK nylig. Det tyder på at arbeidsinnvandringen til Norge har hatt liten eller ingen negativ betydning for arbeidsledigheten til nordmenn. «Men er det slik», spør Demokratenes leder Makvan Kasheikal. Statistisk Sentralbyrås tall er nemlig helt annerledes og ligger på i underkant av 5 prosent. Og TV2 mener det reelle tallet på arbeidsledige er så høyt som 7,8 prosent.

NAV skjuler mye av arbeidsledigheten ved ikke å ta med arbeidsledige på ulike tiltak i sin statistikk, viser det seg. Flere arbeidssøkere som går på arbeidsavklaring kommer ikke med i statistikken over arbeidsledige. TV2 skrev i januar at de har vært i kontakt med 550 mennesker som alle står utenfor arbeidslivet i Norge, men til tross for at de søker jobber, er ikke alle med i de offisielle ledighetsstatistikkene.

«Det er Demokratenes mening at arbeidsledighetene er alt for høy. Delvis er den et resultat Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen, som sikrer et fritt arbeidsmarked mellom land i Europa med ulike økonomier og ulik grad av arbeidsledighet.  Hvert år kommer det rundt 40 000 arbeidsinnvandrere til Norge, og mange av dem er med på å utkonkurrere våre egne arbeidstakere,» mener Makvan Kasheikal.

«Høy arbeidsledighet og gode velferdsordninger lar seg ikke kombinere over tid. Det vil føre til økonomisk kollaps. Vi må velge om vi vil kutte i velferdsordningene eller stanse arbeidsinnvandringen. I Demokratene velger vi den siste løsningen. Vi må si opp EØS-avtalen og sikre at det er jobber også for den neste generasjonen som skal ut i arbeidslivet,» legger han til.