Stoler ikke på islam

Jan-Ove Fromreide, som representerer Demokratene i Norge i Hordaland og Askøy, stoler ikke på islam. Årsaken er at islam ifølge Fromreide gir muslimene lov til å lyve for oss vantro på 6 måter. Han lister opp:

  • Taqiyya eller Mudarat er en taktisk løgn med målsetning om å spre islam.
  • Kithman er en løgn ved å unnlate å fortelle sannheten.
  • Tawriya er en løgn gjennom tvetydighet.
  • Taysir er en løgn gjennom tilrettelegging (ved ikke å behøve og følge alle prinsippene av shari’a).
  • Darura er en løgn gjennom nødvendighet, som å delta i aktiviteter som er ‘Haram’ (normalt sett ulovlig) som å spise svinekjøtt, drikke alkohol eller spise før solen er gått ned under ‘Ramadan’ for å lure vantro til å tro at du ikke er muslim, eller bare en “moderat” muslim.
  • Muruna er en midlertidig tilsidesettelse av sharialover slik at muslimer kan se ut til å være “moderate”. Dette skjer gjennom Hijrah-prinsippet (muslimsk innvandring), og derfor er de første muslimene som kommer “trojanske hester” som distraherer vertsborgerne.

«Kufar-samfunnet (de ikke-troendes samfunn) – vårt europeiske samfunn – får derfor feil oppfatning av at de første innvandrerne ikke er en trussel, ikke inntil den muslimske befolkningen har samlet styrke. “Hijrah” er islamsk og kan oversettes til “jihad (hellig krig) gjennom migrasjon”. Innvandring er altså en måte å spre islam på,» sier Fromreide, og fortsetter:

«Koranen lover således belønning til muslimer, som utvandrer for islams sak: “Den, som utvandrer for Allahs sak, vil finne mye tilflukt og rommelighet på jorden. Hvis noen forlater sitt hus for å utvandre til Allah og Hans utsending, og døden derpå innhenter ham, så påhviler det Allah å lønne ham.” (Koranen, 4:100). Hijrahs betydning i islam understrekes av, at den islamske kalender ikke starter ved Muhammeds fødsel, men ved hans første hijrah i år 622. Islamister bruker bevisst migrasjon til å spre islam».