Sverige på vei utfor stupet, følger Norge etter?

Den svenske økonomen og samfunnsdebattanten Tino Sanandaji, opprinnelig iransk-kurdisk flyktning til Sverige med doktorgrad fra Chicago University, kom nylig ut med boken «Masseutmaningen». Der påstår han at Sveriges sosiale problemer i dag er i økende grad er konsentrert i den delen av befolkningen som har innvandrerbakgrunn. I boken viser han til følgende statistiske fakta som underbygger at innvandringen langt ifra har vært noen suksess:

Utenlandsfødte mennesker står for om lag 17 prosent av befolkningen, og andre generasjons innvandrere, for ytterligere fem prosent. De er sterkt overrepresentert på negative statistikker. 53 prosent av dem med lange fengselsstraffer, 54 prosent av de arbeidsledige og 60 prosent av de som får betalt sosialstønad tilhører innvandrerbefolkningen. 71 prosent av landets barnefattigdom finnes blant husholdninger med utenlandsk bakgrunn, mens 76 prosent av medlemmene i kriminelle gjenger har innvandrerbakgrunn.

Mange av de voksende problemene i Sverige de siste ti-tjue årene er drevet frem av innvandring, mener Tino Sanandaji. Siden tidlig på 1990-tallet og frem til i dag har personer med innvandrerbakgrunn vært ansvarlige for om lag to tredjedeler av økningen i sosialhjelputgiftene og nesten hundre prosent av økningen i arbeidsledigheten. Problemer som å kaste stein på politiet og redningspersonell og brannstiftelse er sterkt konsentrert i innvandrerområder, påpeker Tino Sanandaji i boken sin.

Max Hermansen, som er leder for Demokratene i Oslo, viser i tillegg til at utviklingen i Sverige også viser at muslimer er et helvete for jenter og unge kvinner. «Statistikk fra polisen.se og migrationsverket.se viser at det er en seks-dobling av antallet voldtekter og andre seksuelle overgrep i den samme tidsperioden som Sverige har mottatt og gitt opphold til over en million muslimske menn,» forteller han. «Sammenhengen er åpenbar,» mener Max Hermansen.

«Sverige er på vei utenfor stupet,» konstaterer Demokratenes leder i Oslo. Han spør om Norge er i ferd med å gå samme veien. «Brochmann-utvalget la frem sin første innstilling om innvandringens konsekvenser for Norge i 2011. Der finner vi en stistikk over dømte kriminelle. Den viser blant annet at det er personer fra seks hel-muslimske stater som topper kriminalstatistikken med å være omtrent tre ganger så kriminelle som oss norske. Siden 2009 har vi visst om at muslimer utfører de aller fleste av overfallsvoldtektene. Da skrev Aftenposten at innvandrere stod bak alle anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo,» sier Hermansen.

«Sverige er lengre ned i gjørmen enn Norge. Men utviklingen også i vårt land er illevarslende. Det trengs en ny politikk med total stopp i innvandringen fra muslimske land. Den politikken er det bare Demokratene i Norge som står for,» konkluderer han.