Vi er lei av eliten i Oslo og Brussel

«Grunnlaget for nasjonalstaten og grunnlaget for velferdsstaten er et folk med felles kultur, språk, historie og religion. Slik har det alltid vært fra de første storfamilier, klaner, folkegrupper og nasjoner. Når en stor gruppe mennesker hadde et fellesskap som gjorde at de kunne kalle seg et folk, ville de definere et landområde som ble deres nasjon. Dette ser vi overalt i verden i dag bortsett fra i Europa,» sier Jan-Ove Fromreide, som er medlem av Demokratene i Hordaland.

«Dersom alle skal ha rett til å emigrere over grensene til alle land, er det ikke lenger noe poeng i å ha landegrenser. Da er det ikke lenger noen beskyttelse i det å være nordmann. Eliten derimot, globallistene, har et annet fellesskap. De har sine investeringer og lønninger fra multinasjonale selskaper, sine midler i internasjonale banker og skatteparadiser, sine eiendommer rundt om i verden og leiligheter på cruiseskip,» fortsetter han, og legger til:

«De er usårbare samme hva som skjer med nasjonalstaten eller velferdssamfunnet.
Derfor kan de uten risiko føre sine multikulturelle eksperimenter videre. Derfor venner vil Demokratene ut av EØS og Schengen avtalen. Vi er lei av eliten i Oslo og Brussel, makten skal tilbake til folket.»