Vil straffe dyremishandling strengere

«Stadig dukker det opp flere saker i media der det har vært kriminelt mislighold av dyr av personer som aldri i utgangspunktet skulle hatt lov til å ha dyr,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe. Han vil straffe dyremishandling strengere. «Hvordan vi mennesker behandler dyr sier faktisk det meste om hvordan vi er som mennesker».

I dag er det mattilsynet og noen gode prøveprosjekter med lokalt dyrepoliti som skal følge opp med mål om å få: Fjernet all dyremishandlingen i Norge. Det mener Kleppe ikke er tilstrekkelig. «Sakene som har blitt gjort kjent i media bare de siste ukene er grusomme og viser at dagens system “rett og slett” ikke er godt nok,» sier han. «Det at det i 2017, ligger døde dyr og råtner sammen med levende misligholdte dyr som mangler mat og vann kan selvsagt aldri godtas,» legger han til.