Tusenvis av asylsøkere forsvinner før de blir utvist, er det god asylpolitikk?

Norge gjør en god jobb i å få sendt ut asylsøkere som ikke har rett til å være i landet, sier den danske innvandringsministeren.  En av årsakene er det lukkede mottaket på Trandum for asylsøkere som har fått avslag på sine søknader. «Norske myndigheter har sikkert en grei kontroll over asylsøkere som har fått avslag, og som kan overføres til Trandum den dagen de får avslaget. Men hva med de tusenvis av asylsøkere som har vært klar over at de ikke ville få asyl, og det er jo de fleste, og som derfor har forsvunnet fra asylmottakene før overføringen til Trandum? Faktisk har Norge en dårlig politikk på å få ut asylsøkere. Alt for mange av dem blir i Norge eller andre land i Europa som ulovlige innvandrere,» mener Jan Simonsen, som er andrekandidat for Demokratene i Norge i Oslo.

«Tallet på rømte asylsøkere dreier seg om tusenvis hvert år. For i Norge kan asylsøkerne bevege seg fritt ut og inn av asylmottakene, selv om de ikke er kontrollert og ingen med sikkerhet vet hvem de er og hvilken bakgrunn de har.  Problemet har vært synlig i de siste 20 årene uten at noen regjeringer har gjort noe som helst for å løse det, heller ikke dagens regjering,» skriver han, og fortsetter:

Da jeg sis, i 2002, tok opp forslag på Stortinget om lukkede mottak fra ankomst og inntil søknaden er behandlet, var bakgrunnen for forslaget mitt at 2805 asylsøkere var forsvunnet i løpet av 2001. Fra april 2001 til januar 2002 stakk 354 asylsøkere av. Forslaget fikk kun min egen stemme, også Fremskrittspartiet, i opposisjon, stemte imot.

I fjor forsvant 182 enslige mindreårige asylsøkere fra norske mottak. En tredel av dem kom bort i desember, etter at politiet hadde sin nattlige storaksjon for å få sendt ut asylsøkere med avslag.  63 enslige asylsøkere under 18 år forsvant fra mottak i Norge i desember i år, ifølge VG. Ifølge Dagsavisen -har 781 barn forsvunnet sporløst fra norske asylmottak siden 2013. Av de er 178 enslige mindreårige asylsøkere.

Det må antas at de fleste av disse, sammen med langt flere voksne asylsøkere som også har rømt fra norske mottak, oppholder seg ett eller annet sted i Europa som ulovlige innvandrere. For personer som oppholder seg ulovlig i et land er det vanskelig å skaffe seg inntekter på lovlig måte. Det må derfor antas at flere av de ulovlige innvandrerne lever av svart arbeid, kriminalitet eller prostitusjon.

Det vi statistisk vet er at bare et lite mindretall av asylsøkerne er det som de gir seg ut for å være – nemlig flyktninger. Det er nemlig en meget liten andel, som får sin søknad om beskyttelse (asyl) i henhold til FNs Flyktningkonvensjon innvilget. Vi vet videre at mange lyver om sin identitet, og at mange benytter falske papirer for å oppkonstruere en fortid de ikke har. En undersøkelse foretatt av UDI i 1997 konkluderte f.eks. med at det i 3 800 av 4 000 saker i løpet av en fireårsperiode ble benyttet falske dokumenter. Vi vet med andre ord lite om asylsøkernes bakgrunn når de kommer til Norge. Det gjør det ekstra alvorlig at så mange asylsøkere som kan vente seg avslag, eller får et avslag, faktisk ikke blir sendt hjem til sine opprinnelsesland, men lever som ulovlige innvandrere rundt omkring i Norge og Europa. At mange av disse kan være medlemmer av terroristorganisasjoner, gjør den lemfeldige og slappe politikken fra regjeringen ekstra alvorlig».