Vil gjøre mer for små og mellomstore bedrifter

«Etablering og utvikling av små og mellomstore bedrifter er nøkkelen til flere arbeidsplasser og økt livskvalitet for folk. En stor andel av norsk verdiskaping skjer i små og mellomstore bedrifter. Derfor ønsker Demokratene i Norge bedre rammebetingelser som stimulerer til vekst og utvikling. Dette må blant annet skje ved redusert byråkrati og skjemavelde, samt en langsiktig og forutsigbar politikk,» sier politisk nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe, som også er fylkestingsmedlem i Vest Agder. 

«På den måten blir det enklere å starte, omstille, fornye og drive små og mellomstore bedrifter i høykostnadslandet Norge,» mener han. 

«Jeg vil også gjøre det lettere for bedrifter med lav omsetning å få innvilget årlig momsoppgave (merverdiavgiftsoppgave).  Demokratene i Norge vil derfor gjøre dagens stivbente regelverk rundt forskuddsbetaling av skatt for næringsdrivende mer næringsvennlig, slik at næringsdrivende ikke unødig kommer i økonomiske vanskeligheter som følge av dette,» legger han til.