Alle illegale innvandrere må pågripes og sendes hjem

«Alle illegale innvandrere som pågripes i Norge skal hjemsendes straks. Dersom de nekter å oppgi korrekt identitet skal de settes i lukkede leire inntil sikker identitet er fastlagt. Politiet skal selvsagt ha anledning til å bruke tvang om nødvendig ved utkastelse enten til hjemlandet eller til leire Norge disponerer i utlandet». Det sier Vidar Kleppe. Han er tidligere stortingsrepresentant og nåværende politisk nestleder i Demokratene i Norge.

«Norge må aktivt arbeide for politisamarbeid med andre land for å få stoppet organisert menneskesmugling og handel med kvinner og barn. I tillegg må grensekontrollene forsterkes. Demokratene i Norge vil også arbeide for at Norge melder seg ut av EØS og Schengen samarbeidet slik at vi igjen får full råderett over eget land og egne grenser,» legger han til.