Asylleirer i utlandet: Glimrende forslag som kan være livsfarlig

“«Glimrende, men samtidig farlig»? Er ikke det motsetninger? Faktum er at forslaget om asylleirer i utlandet kan være en glimrende løsning på våre problemer, men det er helt avhengig av hvordan forslaget utformes. Det kan i beste fall redusere alle problemene Norge har med ukontrollerte asylsøkere, og i verste fall føre til at Norge overstrømmes med flyktninger,” skriver Jan Simonsen, som er sentralstyremedlem i Demokratene i Norge. Han fortsetter:”

“Forslaget er ikke nytt. Demokratene i Norge har hatt det på programmet i mange år og Per Sandberg lansert det i forkant av fjorårets valgkamp, sammen med Siv Jensen. Det var velmenende og godt, men etter min mening livsfarlig slik det ble presentert. Sandberg ville, fornuftig nok, opprette asylleirer i utlandet. Asylsøkerne skulle etter hans forslag ikke ha anledning til å søke fra Norge, men kunne søke fra norske ambassader i utlandet eller flyktningeleirer. Det kan de ikke i dag. Og ifølge Siv Jensen, ville alle som ble behandlet og vurdert som reelle flyktninger deretter få reise til Norge.

En slik ordning vil gjøre det enklere å søke asyl i Norge enn i noe annet land i Europa. Det vil jo ikke være nødvendig å ta seg frem den lange veien til Norge, eller ankomme med et direkte fly. Det er nok å ta en tur fra en flyktningleir til en norsk ambassade eller et norsk konsulat. Det kan i verste fall føre til rekordmange søknader som, selv om bare et mindretall får innvilget flyktningstatus, vil resultere i rekordmange muslimske flyktninginnvandrere til Norge i årene fremover.

Når Sylvi Listhaug nå sier at hun vil se på det danske forslaget om asylleirer i utlandet bør hun derfor tenke seg godt om. En slik reform må følges opp med også å gjøre avtale med de landene der asylleirene skal plasseres om at de asylsøkerne som får flyktningstatus skal kunne bosette seg i disse landene, og ikke i Norge. Da, og bare da, er dette er glimrende forslag. Og slik er det ikke gitt at det er tenkt verken fra det sosialdemokratiske partiet i Danmark eller det norske Arbeiderpartiet. Og altså: Heller ikke foreløpig av det norske Fremskrittspartiet.

Israel kan i denne sammenhengen fremstå som et land til etterfølgelse. Regjeringen har foreslått å sende asylsøkerne som allerede er i landet til samarbeidende land i Afrika, der de kan føle seg trygge, eller de kan velge å reise tilbake til hjemlandet. Forslaget er uangripelig: Poenget er jo å gi forfulgte mennesker et sikkert sted å bo, der de ikke lengre er i fare. Asylordningen kan umulig ha som hensikt å gi asylsøkerne bedre velferdsordninger enn de kan få sine hjemland. Som en israelsk statsråd sa det: Israel kan ikke være et arbeidskontor for hele Afrika.”