BPA-ordningen i Kristiansand må bedres betraktelig

Ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en nasjonal ordning som er særlig tilrettelagt for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser slik at de kan leve sine. «Viktigheten med BPA er at den enkelte selv får bestemme over sine eget liv gjennom “skreddersøm”. Viktige ting som å gå på jobb, fritidsaktiviteter og alle andre nødvendige hverdagslige gjøremål som gir økt livskvalitet,» sier Demokratenes politiske nestleder og bystyremedlem i Kristiansand, Vidar Kleppe.

«Demokratene har i flere år fått mange tilbakemeldinger på at BPA-ordningen i Kristiansand ikke fungerer slik den skal, ved at brukere som etter loven har rett på BPA “rett og slett” ikke får innvilget BPA i Kristiansand kommune. Dette medfører at mennesker med mulighet til å få leve et friere og mer selvstendig liv i kommunen vår slik BPA-ordningen gir rett til – sviktes. Demokratene har derfor politisk gang på gang gjennom årenes løp tatt opp viktige spørsmål om BPA-ordningen i Kristiansand som ikke fungerer – uten at bystyret frem til nå har vært lydhør,» forteller han, og legger til:

«Heldigvis er nå revisjonen i gang med en forvaltningsrevisjon om BPA-ordningen i Kristiansand som frem til nå for søkerne/brukerne har vær skammelig og sterk kritikkverdig ved at personer som har krav på BPA ikke har fått denne viktige grunnleggende tjenestene i Kristiansand kommune. Demokratene forlanger igjen at alle medmennesker med funksjonsnedsettelser for fremtiden som etter loven har krav på BPA, skal får den hjelpen de trenger – og har krav på i Kristiansand kommune. Nok er nok».