Dansk regjering strammer inn innvandringspolitikken, følger Demokratene

Den danske regjeringen vil rive gettoer, gi fengselsstraff til foreldre som sender barna utenlands og ta barnetrygden fra foreldre hvis barna skulker skolen. Den danske regjeringen vil bruke mange milliarder kroner på prosjektet og har delt de 22 forslagene inn i fire hovedpunkter, melder NRK:

Det dreier seg blant annet om å rive ned og forandre utsatte boligområder, Mer styring av hvem som for lov til å bo i utsatte boligområder, styrke politiets innsats og høyne straffene for kriminell aktivitet og gi barn og unge en god start på livet.

Flere av punktene til den danske regjeringen har Demokratene i Norge vært tilhengere av lenge. «Det er hyggelig å konstatere at den danske regjeringen langt på vei støtter Demokratene i Norge sine gode forslag mot manglende krav ovenfor innvandrere, ved blant annet å gi fengselsstraff til foreldre som sender barna utenlands og ta barnetrygden fra foreldre hvis barna skulker skolen,» konstaterer politisk nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe.

«De tre siste tiårene har alle forsøk på integrering gått feil, sier den danske innenriksministeren Ammitzbøll-Bille. «Det kan man trykt si om Norge også,» sier Vidar Kleppe