Demokratene vil fjerne all egenbetaling på kreftmedisin

«Gode sykehusene og dyktige fagfolk er helt avgjørende for at norske liv skal reddes når kriser og alvorlig sykdom oppstår. For når teknisk og vitenskapelig utvikling gir oss mulighet til å gjøre mer, må vi ha kompetanse, utstyr og ekspertise for å ta i bruk nye metoder som koster penger. Hvis du for eksempel havner i en alvorlig ulykke uten et sykehus eller lokalsykehus i nærheten, så er viktig å raskest mulig å få den rette behandlingen av fagfolk på alle nivåer som kan redde liv. Her er det det dessverre altfor store variasjoner i overlevelse mellom fylkene i Norge når det eksempelvis gjelder hjerteinfarkt og kreft,» sier Sentralstyremedlem og medlem av eldrerådet i Kristiansand for Demokratene Grete Hansen, og legger til:

«Derfor må spesielt krefthandlingen i Norge bli bedre ved at alle nordmenn som har kreft må gis den nyeste og beste medisinen som lindrer, virker og redder liv. Demokratene utfordrer derfor på nytt helseminister Bent Høie, om å vise politisk handlekraft ved å fjerne egenbetalingen på kreftmedisiner for alle norske kreftpasienter som kjemper for livet».