EØS-avtalen må erstattes med frihandelsavtaler

Norge trenger rett og slett ikke EØS-avtalen, men Europa og verden trenger Norge. Det mener Demokratenes politiske nestleder, tidligere stortingsrepresentant Vidar Kleppe. «Derfor kan Norge trygt si opp EØS-avtalen og spare mer enn 80 milliarder kroner i byråkrati, konkurranseutsetting og EØS-kontingent fem til 2021, ved å erstatte EØS-avtalen med frihandelsavtaler slik at norsk næringsliv friere kan få tilgang til alle verdens markeder,» mener han.

«Og da har jeg ikke med et ord nevnt den frie bevegelsen av mennesker som alle vet koster Norge dyrt – og at gassmarkedsdirektivet alene gir Norge et årlig tap på over 9 milliarder kroner. Bare så det er sagt, så var jeg en av 35 stortingsrepresentanter som stemte imot EØS-avtalen, da avtalen ble behandlet av stortinget i 1992,» legger han til.