Forslår å stanse bompengeinnkrevingen i dagens møte i by- og miljøutvalget i Kristiansand

I dag er det møte i by- og miljøutvalget i Kristiansand. Kristiansand bystyre har tidligere vedtatt en såkalt miljøpakke med det Kleppe og Demokratene mener er en sterkt usosial bompengeinnkreving. Under dagens møte vil Kleppe derfor sette frem forslag om at denne bompengeinnkrevingen i Kristiansandsregionen snarest avvikles – og at etableringen av hele 11 nye bomstasjoner i Kristiansand legges død.

Kleppe foreslår at det som et alternativ til bompengepakken for Kristiansandsregionen heller etableres en forskutteringsordning med kommunal og fylkeskommunal garanti – for å bygge veier i Kristiansandsregionen uten bompenger og rushtidsavgift.