Gunn B Nergaard ny leder for Demokratene i Akershus

Gunn B. Nergaard ble på årsmøtet til Akershus Demokratene valgt som ny fylkesleder. Hun sier at hun først og fremst er opptatt av å begrense innvandringen til Norge og å få en bedre integrering av de innvandrerne som bor her. Dessuten er hun opptatt sosial -og helsepolitikk, blant annet situasjonen for uføretrygdede og vanskeligstilte eldre. Gunn Nergaard har også engasjert seg sterkt de siste årene i arbeidet for å presse frem reformer innen barnevern.

Eilert Sannes ble under årsmøtet forrige lørdag valgt som nestleder. Det nye styret består ellers av: Kasserer Odd Gjertsen, sekretær Christen Krogvig, styremedlem Hege Kristine Hjelvin og varamedlemmene Kenneth Hansen og a Ole Strømnes. Ole Strømnes takk av etter mange år som lojal støttespiller og fylkesleder for Demokratene i Akershus.