Hareide kan vinne, selv om han taper

«Dersom Hareide taper kampen om KrFs veivalg i morgen vil nok mange ikke-sosialistiske velgere og politikere trekke et lettelsens sukk.  Men det kan være for tidlig. For selv med et vedtak fra KrFs høyeste organ om å søke regjeringssamarbeid med FrP, Høyre og Venstre, kan Knut Arild Hareide lykkes å få KrF inn i en regjering med AP og SP, og dermed omgjøre KrF fra å være et kristendemokratisk parti til et mer kristensosialistisk. I så fall kan han havne i historiebøkene,» skriver Jan Simonsen i en analyse av KrFs situasjon, og han fortsetter:

«Det er ikke vanskelig. Hareide skal ha sagt til sentralstyret at han går av som partileder med tap på fredag, men ikke umiddelbart. Mediene tolker det som om han vil vente til neste ordinære landsmøte. Til flere aviser har han også sagt at ledertrioen etter fredagens møte vil reise samlet til Agder, Rogaland og Hordaland, for å bidra til å lege sårene etter den opprivende striden. Med andre ord: Han vil trolig være partiet leder når forhandlingene starter med den sittende regjeringen. Og hvordan kan disse forhandlingene gå?

Det er normalt at en partileder deltar i forhandlinger om en regjeringsplattform. Dermed kan Hareide styre samtalene og kravene til den sittende regjeringen. De kan han bevisst sette så høyt at forhandlingene bryter sammen.  Han kan sørge for at det blir stilt krav han på forhånd vet med noenlunde sikkerhet at eksempelvis FrP ikke kan godta. Og han kan deretter skylde på FrP for at det ikke var mulig å komme frem til en regjeringsplattform.

Deretter kan han vende seg mot AP og Senterpartiet for å komme i regjering. Har han i tillegg et landsmøtevedtak i ryggen på at det skal søkes regjeringsdeltakelse, står han på solid grunn. Landsmøtet kan uansett ikke vedta at KrF skal regjere sammen med Høyre, FrP og Venstre.. Det er kun vedtatt at KrF skal gå inn i forhandlinger om regjeringsdeltakelse.

Blir det ingen regjeringsdeltakelse med dagens regjering, kan han bruke omvendt taktikk i forhandlingene med AP og SP, og stille rimelige krav, som fører til et positivt resultat.

Så ikke-sosialistiske velgere bør ikke juble for tidlig, selv med tap for Hareide til helgen. Han kan få partiet dit han vil. På sikt kan det være en utvikling det blir vanskelig å snu. Vi må forvente at medlemsmassen etter hvert blir endret. Ikke-sosialistiske medlemmer kan komme til å melde seg ut, og de nyinnmeldte er trolig sosialister. Dermed kan KrF komme til å bli låst til den sosialistiske siden i overskuelig fremtid.