Hatpredikanter må nektes adgang til Norge

Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe ber nå Høyre, FrP og Venstre regjeringen om å vise politisk handlekraft verd å “rydde opp” i den tidligere praksisen som gjør at hatimamer, selv om lovverket nå på papiret er strammet inn, klarer å komme til Norge og spre hatbudskap mot kristne, homofile og jøder. Kleppe viser til at Demokratene alltid har tatt til orde for at islamistiske hatpredikanter ikke må få innreisetillatelse til Norge for å spre deres hat mot våre vestlige samfunn, og mener det er hyggelig å konstatere at den danske regjeringen er enig i en slik linje.

«Regjeringen kan og må aldri akseptere at hatpredikanter kommer til Norge for preke hat mot det norske samfunn og for å indoktrinere andre til blant annet til å begå vold mot kvinner og barn, utbre idèer om et kalifat og i det hele tatt undergrave våre grunnleggende demokratiske vestlige verdier.,» sier Demokratenes nestleder.

Kleppe mener at den politikken som frem til i dag har vært ført av de fleste europeiske land, som har gått ut på å angripe ytringsfriheten til personer som på en saklig måte kritiserer islam, gjennom å stille dem for retten eller forsøke å begrense deres reisevirksomhet, mens islamske ekstremister har fått full anledning til å argumentere for terrordrap og sharialover som innebærer drap på homofile, har vært meningsløs.

Nå forlanger Demokratenes nestleder at regjeringen i praktisk politikk og lovgivning vil foreta en helt nødvendig snuoperasjon der saklig kritikk av en farlig ideologi og dens fanebærere blir tillatt, mens støtte til vold og terror, som islamistene fremfører, blir ulovlig. “Det er her grensen må gå”, sier Kleppe. Det må ikke i Norge tillates å oppfordre til drap, kjønnslemlestelse, Jihad, barnebruder og vold.