Hvem i all verden skal jeg stemme på?

Arvid Malvik - Demokratene SteinkjerVed siste valg stilte jeg dette spørsmålet, og jeg stiller det på nytt med tanke på valget i 2019.

I den tiden som har gått har jeg blitt noe klokere. Jeg har i lang tid hatt sympati for den borgerlige siden på det politiske kartet helt siden SP og KRF var klare deltagere i den borgerlige blokk. Nå ser jeg at små partier kan få stor innflytelse ved at de havner på vippen. Da tenkte jeg at jeg skulle sette meg inn i de ulike småpartiers program, og endte opp med Demokratene som det partiet som appeller mest til meg.

Jeg ble positivt overasket da jeg leste Demokratenes program på flere områder. Spesielt på jordbrukspolitikken ble jeg glad for å se at det finnes ett parti som fortsatt setter «distriktene» i fokus. Næringspolitikken der det gis muligheter for vekst utenfor de store bysentra er også tillitsvekkende.
Likeså er Demokratenes program på områder som helse og omsorg – eldrepolitikk og de unges muligheter lett å si seg enig i.
Schengen og EØS – EU er områder der Norge har tilpasset seg alt for meget, og det uten å være EU medlem. At Norge har tilpasset seg flere av EUs direktiver enn mange EU land sier vel det meste.

Vi ser nå i hele Europa ett voksende krav om at nasjonalstaten skal ha kontroll over innvandring og grenser. Og både i Danmark og Sverige er det tydelig at ett stemningsskifte er på gang, og det er ikke det minste rart. Å hegne om vår kultur og våre tradisjoner ligger dypt forankret i folkesjela uansett hvilket land du bor i.

Så kan man si at å stemme på ett parti som er lite er en bortkastet stemme. Min konklusjon er at det er like bortkastet å stemme på ett av de større partiene. For med en gang de er i posisjon så må de forhandle med andre partier, og da er partiprogrammene nesten ikke til å kjenne igjen. Og svulstige løfter er glemt.

Så min konklusjon er at jeg vil heller stemme på ett parti som virkelig er for folk flest og som kan utgjøre en forskjell i både kommuner og fylker og også på riksplan.

Valg 2019 / Valg 2021

Og siden jeg er født under siste krig og husker min oppvekst i «fattig Norge» så alt for godt, synes jeg det er på tide at folkeviljen (folkeavstemminger) igjen bør brukes mer i ett sant demokrati – en sak som også Demokratene vektlegger veldig, og det er ingen hemmelighet at Demokraten var imot sammenslåingen av de to Trøndelagsfylkene. Allerede nå sees tegn på at det gamle nordfylke ikke kommer helt bra ut

Jeg ønsker at mine etterkommere skal få oppleve ett Norge der vi klarer å gjenskape mye av den stemning som preget det norske folk de første 25 år etter 1945. Da var vi herrer i eget hus.

Så mitt valg ble enkelt: Jeg vil gi min stemme til Demokratene og har meldt meg inn i partiet og sier farvel til Høyre og FRP som jeg har hatt store forventninger til. Men både unge – mennesker med dårlig helse og pensjonister har all grunn til å være skuffet over regjeringen så langt. Så ett parti som Demokratene kan kanskje tvinge regjering og andre styrende organer til å virkelig lytte til «folk flest».


Arvid Malvik
Demokratene Steinkjer


Følg oss på facebook#Demokratene #Trøndelag #Steinkjer #Verran #Beitstad #Namdalseid #Malm #Namsos #verdal #Stiklestad #Levanger #Stjørdal #Værnes #Malvik #Trondheim #Klæbu #Orkanger #Orkland #Valg2019 #Valg2021 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen