Inkompetente politikere

«Når politikere får makt – det være seg i et bystyre, fylkesstyre, storting eller regjering -, virker det ofte som om de mister den bakkekontakt de hadde før, og lar trangen til å markere seg, herske over andre, eller sette horrible idéer eller prosjekter ut i livet ta overhånd. Som regel har de ingen faglig bakgrunn for den stilling, det verv, eller den ministerpost de skal skjøtte,» skriver Terje Haugom, som er medlem av Demokratene i Hordaland, og fortsetter:

«Konsekvensene av realisering av eventyrlige, revolusjonære eller håpløse idéer hos politikere er det flust av i det norske samfunn. Et av disse høyst tvilsomt lyse hoder fant ut at bilistene skulle få betale for at de uten bil skulle få gode kollektiv-tilbud, at syklister uten begrep om trafikkregler skulle få egne sykkelveier, og at bilistene skulle straffes økonomisk fordi de som fyrer med rå ved skulle slippe å bli tiltalt for forurensing på høyt nivå. Man fant en stor gruppe syndebukker – de som kjørte fossilt -, og som derfor måtte lide under økonomisk justismord. Nei da, – det statlige ansvar for samferdsel skal selvsagt ligge på bilistenes skuldre!

Samtidig finner de overstadig glupe politikere ut at – selv om Norge har egen olje – bilistene skal vær så god få betale verdens dyreste literpriser, «styrt fra verdensmarkedet». Å lette på avgiftene på pumpene? Å, ikke tale om! Næringsliv og barnefamilier skal få blø! Vi politikere kan da ikke gjøre noe som virkelig monner for folk flest! Vi må ikke bli ansett som myke, men sterke og upåvirkelige!

Politikere av de nevnte kategorier finnes dessverre overalt i Norge. Og deres tvangs-forestillinger om at det nettopp DE har funnet på, er det columbi-egg som alle har ventet på, er dessverre så dyptgripende i deres politiske sjel, at eneste kur som virker mot disse fastlåste traumer, er at velgerne bruker hodet ved de kommende valg. Disse maktmenneskene – med alle deres folkefiendtlige idéer og tiltak – må IKKE få ny mulighet til å suge enda mer ut av din og min private økonomi, ikke få ny mulighet til å herse med folks selvråderett over egen bolig, bil, og hvordan man skal få bygge, bo og reise i Norge – uten at stat og kommune skal få plyndre – slik det er dagens innarbeidede tradisjon hos dem som har «makten» nå! Tenk nytt! Let etter partier og interessegrupper, hvor fornuften og folkets beste står i høysetet! Gi DEM din sjanse i valgets time! Inkompetanse har vi pr. i dag mer enn nok av»