Må satse mer på «brukerstyrt personlig assistanse»

«Bruker styrt personlig assisten” BPA” er selvsagt helt avgjørende for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan leve et aktivt og verdig liv, og BPA handler også om å kunne bestemme over egen hverdag og få innflytelse over hvem som hjelper en. BPA betyr i korthet at personer med varig og stort behov for kommunale tjenester som praktisk bistand og opplæring, kan velge å selv ansette tjenesteytere, og styre dem etter eget behov. En lov som Kristiansand kommune og mange andre kommuner ikke overholder,» konstaterer Jorunn Aaselle Olsen, som er sentralstyremedlem i Demokratene og medlem av fylkesstyret for Demokratene i Vest-Agder

«BPA skal gi den enkelte sjef/bruker større mulighet og frihet til et mer erdige liv for mennesker med nedsatte funksjonsevne til å velge sin egen BPA hjelper selv. En brukerstyrt personlig assistent skal gi den som trenger bistand og hjelp, større muligheter til å bestemme hva slags type hjelp og på hvilke tidspunkter. Ja, og her må kommunene “helt klart” levere bedre og holde munn,» legger hun til.