Narkotika, samfunnets svøpe

«Det er tre gift-områder som påfører vår vestlige verden variable helseproblemer, samlivsproblemer, og problemer i forhold til andre mennesker: Alkohol, tobakk og narkotika. Av disse tre er narkotika verst – i alle slags former, noen verre enn andre. Ikke bare er bruk av narkotiske stoffer vanedannende, helse-nedbrytende og ødeleggende for den enkelte selv, familie og venner, men også den av disse tre gift-områdene som er forbundet med mest kriminalitet, vold, drap, store penger på gale hender osv. I Norge er nå voldsforbrytelser begått av ungdom under 18 år doblet i inneværende år, i forhold til fjoråret,» skriver Terje Haugom som er medlem av Demokratene i Hordaland. Han fortsetter:

«Partiet Demokratene arbeider for et sunnere samfunn, og vi ser med uro og bekymring på det faktum, at flere og flere unge mennesker fristes til å prøve narkotika. Det starter ofte med party-dop, som ofte resulterer i vold og voldtekt, og for mange blir også døren inn til narko-helvetet åpnet slik. De som skaffer ungdommen «smaks-prøver» som ecstacy, GHB o.a. er eldre unge, som jobber som langere for dem som står over dem i pyramiden. Etter hvert skaffes stadig sterkere stoffer til dem som blir «hekta» på dette, og så må man skaffe penger – stadig mer, for dette er et pengesluk av dimensjoner. Når de unge ikke har, må de skaffe seg penger. Trusler driver dem, og ofte tyr de til tyveri hjemme og ute, ran, innbrudd – alt som kan omsettes så de har noe å betale for dosene med, er interessant!

Verden kjemper for bedre klima og miljø. Men hva med kampen mot kartellene og apparatet som forsyner verdens unge med ødelagt liv, ødelagt helse, skrump-hjerne og -lever, – og framtid? Demokratene kan ikke redde verden fra dette, men vi kan anspore en debatt om hva som bør gjøres i Norge. Interpol kan gi norsk politi hint om hvordan de store forsendelser finner veien hit, og alle som er med i distribusjons-apparatet får norsk lovs strengeste straff – minst 21 år! De unge brukerne må følges opp med en myk tvangs-behandling, og i den grad de blir i stand til det – tilbakeføres til et verdig, rusfritt liv, med støtteapparat rundt seg. Og i den fasen innlemmes i positive fritidsklubber o.l., og oppleve et styrket selvbilde, og sosial tilhørighet. Foreldre og skolen har et forebyggende ansvar!

Demokratene ser dette som et meget viktig satsings-område, for å få ned frekvensen på ungdoms-kriminalitet og vinningsforbrytelser, samt det beste av alt: En oppvoksende slekt- sunn og frisk – som tar avstand fra fristelser som fører til et nedverdigende liv uten mål og mening!»