Norge bør delta i samarbeidet om retursentere for asylsøkere utenfor Europa

I følge Resett / NTB har Danmark har gått sammen med Østerrike for å starte et «pilotprosjekt» som har som mål å etablere et senter utenfor Europa for asylsøkere med avslag.

I oppslaget heter det: «Danmarks utlendings- og integrasjonsminister Inger Støjberg opplyser at prosjektet har pågått siden i våres.» Og: «Kort sagt betyr det at vi må sikre at personer som ikke har rett til å være i Danmark, må dra, sa Støjberg under et møte i Europautvalget i Folketinget tirsdag.»

I Norge elsker man å snakke varmt om internasjonalt samarbeid. Men nå som det for en gangs skyld samarbeides om noe som er meget viktig så står Norge utenfor. Den norske regjeringen bør snarest enten bygge egne norske asylmottak / retursentere utenfor Europa. Eller be om å få delta i det dansk-østerrikske samarbeidet.

 

Christen Krogvig mener at den norske regjeringen må delta i det dansk-østerrikske samarbeidet om retursentre utenfor Europa. Fagstatsråden for dette spørsmålet er justisminister Tor Mikkel Wara.