Norske bilister betaler for mye bompenger

Norske bilister kommer til å betale rekordsummer i bompenger når de på sin vei nå stadig møter flere og flere innkrevingspunkter. Bare i perioden 2013 til 2016 har bomstasjoner med innkreving i Norge økt fra 170 til 240 – og enda flere vil komme i årene som kommer.

Nasjonal transportplan legger videre til grunn å ta inn om lag 131 milliarder kroner i bompenger for årene 2018–2029. Det tilsvarer 10,9 milliarder årlig.  «Det er et trist faktum å konstatere at alle stortingspartiene inkludert FrP, sier ja til stadig å sette nye norgesrekorder i innkreving av bompenger og rushtidsavgift,» sier politisk nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe.

«Det er trist at stortingspartiene i 2018 vil fortsette med å flå bilistene med den usosiale dobbelt beskatningen som hardt økonomisk rammer vanlige arbeidsfolk, unge, eldre, småbarnsforeldre og ikke minst pendlere som må betale ekstra mye i bompenger og rushtidsavgift for å komme til og fra jobb – i vårt vakre landstrakte Norge,» legger han til.

«Faktum er at det kun er parti som ikke vil dobbelbeskatte bilistene med bompenger og avskaffe bompenger og rushtidsavgiften, og det er Demokratene i Norge.  Vi vil nemlig benytte alle bilrelaterte avgifter på over 60 milliarder hvert år til å bygge veier i Norge. Vi vil også kutte i innvandringen og asylindustrien, redusere byråkratiet, kutt i U-hjelpen, nedlegge fylkeskommunen, si opp EØS-avtalen, forenkle og kutte unødvendig byråkrati.

Dette er bare noen av våre økonomiske inndekninger for fjerne alle bomstasjoner og bygge veier i Norge – helt uten bompenger og rushtidsavgift,» forklarer han.