Ransutbytte: 75 milliarder

«Med loven på sin tvilsomme side rundstjeler Oslo kommune bilistene! Og av samlet ransutbytte brukes hele 75 milliarder på andre ting enn vei og bil! Bomringene i landets større byer utvides og vokser, og folk godtar det – uten å mukke så det merkes! Er dette helt OK, eller,» spør Terje Haugom som er medlem av Demokratene i Hordaland.

«Staten har det juridiske ansvar for å planlegge, bygge og drifte Europa- og Riksveier i Norge. Med bl.a. oljefondets avkastning burde det vært totalt unødvendig å innkreve bompenger, i tillegg til at avgifter på drivstoff, og årsavgiften – nå «trafikkforsikringsavgift» – i sin helhet burde gå til samme formål. Men nei da, – milliardene går til helt andre ting, som også er statens eget ansvar,» sier han, og legger til:

«På samme måten går det med de offentlige bistandsmidler! De innvidde vet at mesteparten sulles vekk i u-landenes byråkrati, og myndighetenes egne lommer, luksusvillaer og  –biler! Lite når fram dit bistanden virkelig trengs! Når slikt skjer fordi Norge skal være så «raus», og spiller rollen som den fattige verdens mor Theresa, og vi nikkedukker bak rattet lar plyndringen langs statens veier fortsette med et «åpent sinn» – uten å protestere så de skjønner hvor koko det er, – ja, da er det kvelden»

«Demokratene arbeider for å få orden på dette. Sammen med våre velgere skal vi få regningen for veiene plassert der den hører hjemme, – og luksusen vi deler ut i verden med raus hånd – og med bind før øynene-, skal tilbake til en skinnende eldreomsorg, skole uten bråkmakere, et prima helse-vesen, løft for pensjonistene våre, skjerping av rettsvesenet og barnevernet, gi psykiatrien et høyst nødvendig løft, fjerning av unødvendige avgifter – som formueskatt, eiendomsavgift og bompenger, og mye, mye mer,» lover Haugom.