“Snik EU-ismen” ovenfor Norge må stoppes

Etter Brexit-folkeavstemningen som ble avholdt den 23. juni 2016, hvor 51,89 prosent av velgerne så nei til EU – vedtok det britiske parlamentet en lov som gir regjeringen fullmakt til å forhandle om Storbritannias uttreden av EU i henhold til utmeldingsprosessen gitt i artikkel 50.

«På stadig flere områder viser EU-monsteret at de har sin egen politiske agenda helt uavhengige av hva frie og selvstendige demokratiske nasjoner mener,» konstaterer Demokratenes politiske nestleder og tidligere stortingsrepresentant Vidar Kleppe.

«Med helt uforståelige krav om lovendringer, direktiver, anbudsprosesser, pålegg, instrukser, kontroller, styring, regler og straff. Det er etter hvert bare ørsmå millimetere som skiller Norge fra fullverdig EU-medlemskap med EU-direktiv i bunkevis – som kan gjøre Eiffel-tårnet misunnelig,» sier han, og legger til:

«For å ha full kontroll med Norge har EU og ett stortingsflertall uten folkeavstemning påtvunget det norske folk: EØS og Schengen-avtalen som sikrer Norge vidåpne porter og tilnærmet fri innvandring fra store deler av verden. Det gjør Norge til en av verdens beste sosialkontor for migranter og EU-borgere. Nok er nok – EØS og Schengen-avtalen må derfor sies opp.»