Søknadsjuks må få konsekvenser

Det omfattende jukset for å få familiemedlemmer til Norge som er avdekket av den norske ambassaden i Pakistan må få konsekvenser, mener nestleder for Demokratene i Norge, Vidar Kleppe. Ambassaden har ifølge NRK gjennom et spesialprosjekt avdekket juks og mistenkelige dokumenter i nær 60 prosent av søknadene om familieinnvandring til Norge.

Også andre vestlige land har avslørt mye juks i søknadene. Canada har for eksempel rapportert om juks i 72 prosent av søknadene om familieinnvandring, ifølge den norske ambassaden i Pakistan, skriver NRK.

Begrepet familieinnvandring omfatter både familiegjenforening og familieetablering. Familiegjenforening gjelder dem som allerede har familie i Norge og ønsker å bli forent i Norge, mens familieetablering gjelder dem som ønsker å bli en familie i Norge. Tvangsekteskap og flerkoneri kan være konsekvensen, hvis dette jukset ikke oppdages, mener UDI.

Av rapporten går det fram at ambassaden har foretatt kontroll av fødselsattester, vigselsdokumenter og skilsmissedokumenter i alle søknader om familieinnvandring som ble mottatt av ambassaden under prosjektperioden, skriver NRK, som har lest deler av rapporten.

Prosjektet ble geografisk avgrenset til kun å omfatte saker hvor søkeren har tilknytning til landsbyene og byene i områder der norskpakistanere i stor grad kommer fra. Kontrollarbeidet har foregått ved at ambassadens ansatte har reist ut i bil, og oppsøkt «Union Councils», lokale myndigheter, i Pakistan. Her har ambassaden undersøkt om opplysninger fra dokumenter innlevert i familieinnvandringssøknader samsvarer med hva som er registrert i «Union Councils».

Ambassaden har avdekket falske eller mistenkelige dokumenter og opplysninger i 58 prosent av de undersøkte familieinnvandringssakene.

Av de 48 undersøkte sakene inneholdt 19 saker fullstendig falske dokumenter eller opplysninger, mens 9 saker inneholdt mistenkelige dokumenter eller opplysninger, skriver NRK.

Vidar Kleppe mener at rapporten viser at kontrollen av søknadene inntil nå har vært for dårlige, og forutsetter at dette rettes opp for fremtiden. I tillegg minner han om at Demokratene i Norge vil ha strengere familiegjenforeningsregler.