Utenlandske kriminelle karteller ødelegger norske arbeidsplasser

«Det er en kjent sak at i det norske arbeidsmarkedet så opererer det alt for mange useriøse og kriminelle utenlandske karteller og aktører. Dette brer om seg mye grunnet den ukontrollerte arbeidsinnvandringen gjennom EØS og Schengen avtalen som dessverre åpner “porten opp” for svart arbeid i stor skala i Norge,» hevder Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«I Norge har flere “skandaler” blitt kjent uten at dette har medført reell straff og nødvendig og konsekvenser ovenfor kriminelle useriøse aktører som truer norske arbeideres – nåværende og fremtidige jobber. Kompetansen forvitrer og ulykkene øker. Slik vil det også gå hos oss om vi ikke klarer å snu denne negative utviklingen», sier han.

«Demokratene vil derfor for alle som bryter Norsk lov på dette viktige området – fratas retten for alltid å drive næringsvirksomhet i Norge,» konkluderer Kleppe.