Utenlandske kriminelle karteller ødelegger norske arbeidsplasser

«Det er en kjent sak at i det norske arbeidsmarkedet så opererer det alt for mange useriøse og kriminelle utenlandske karteller og aktører. Dette brer om seg mye grunnet den ukontrollerte arbeidsinnvandringen gjennom EØS og Schengen avtalen som dessverre åpner «porten opp» for svart arbeid i stor skala i Norge,» hevder Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«I Norge har flere «skandaler» blitt kjent uten at dette har medført reell straff og nødvendig og konsekvenser ovenfor kriminelle useriøse aktører som truer norske arbeideres – nåværende og fremtidige jobber. Kompetansen forvitrer og ulykkene øker. Slik vil det også gå hos oss om vi ikke klarer å snu denne negative utviklingen», sier han.

«Demokratene vil derfor for alle som bryter Norsk lov på dette viktige området – fratas retten for alltid å drive næringsvirksomhet i Norge,» konkluderer Kleppe.

 

 • Sina Staes Janevska

  La meg gjøre dette lett for leseren:
  Mekka Islam- fredlig
  Medina Islam- farlig

  Og Medina Islam er den vi opplever i Europa i dag, den Islam Mohammad vant fram med, med terror og jihad.
  Den Islam som er i opposisjon mot alt og alle, den Islam som vil ha Shariah loven framfor landets lover og regler.
  Dette er så lett å fatte at det skal ikke gå an å være så dum som politisk korrekte/sosialistene/venstre ving at dem ikke klarer å se dette.
  Det er jo så åpenbart.
  Koran og Hadithene fremmer Medina islam, dens hat, vold, rasisme mot «vantro» og blod tørst.
  Medina Islam fremmer frykt og kaos og setter seg selv hele tiden i «offer» rollen, «offer» rollen er et lett knep for å oppnå medlidenhet hos dem som vet bedre.
  Medina Islam er den Islam som vil på død og liv ta over verden med krig og død, på lik linje som Adolf Hitler og hans nazi hær.
  Medina Islam og nazisme kan man enkelt sammenligne, ikke bare for «verdens herredømme» men også deres hat mot Israel og Jødene.
  Mange Medina muslimer var faktisk med i SS/Gestapo hæren under 2. verdens krig.
  Medina muslimer der dem som også setter krav og særkrav fra myndighetene og samfunnet forøvrig.