Våre eldre fortjener bedre omsorg

Flere ganger denne sommeren har norske TV- seere kunnet se reportasjer fra sykehjem hvor det råder bedrøvelige tilstander. Noen bor i korridorene, andre på badet, og noen må bo sammen med andre – uten mulighet til et privatliv. Noen steder får de for lite mat, og noen steder må de legge seg når barne-tv starter. I noen tilfeller er det kun én eller to på nattevakt, med 100 beboere på hjemmet. I en del tilfeller er man kjent med at eldre blir dopet ned, for at natten skal forløpe rolig for nattevakten.

«Demokratene arbeider for å få hevet standarden og tilbudet på samtlige norske syke – og aldershjem. Mange sykehjem har bra standard og orden på ting, men altfor mange kommer inn under de beskrivelser som er nevnt her. Slik vil vi aldeles ikke ha det! Eldre mennesker har slitt for at vi har det så bra på mange områder i dagens Norge, og de fortjener å ha det godt på alle måter, også når de ikke lenger kan bo hjemme lenger,» sier Jorunn Aaselle Olsen, som er medlem av Demokratenes sentralstyre..

«Et syke og aldershjem skal ha hotell-standard, mht. enerom, bad, mat og drikke, frukt og grønt, varierte aktiviteter og kulturelle opplevelser, kunne legge seg når de selv ønsker, stå opp når det er naturlig for dem, ha tilgang på hjelpende hender og medisinsk sakkyndige når det trengs, og ektefeller skal selvsagt få bo sammen livet ut. Slik Demokratenes gruppeleder Vidar Kleppe, gang på gang har tatt opp i Kristiansand bystyre. Det er på tide å snu denne skammen ovenfor våre eldre til politisk handling med flere ansatte – som da kan gi bedre omsorg,» legger hun til.