Vil gjøre begravelser billigere

Demokratenes politiske nestleder, Vidar Kleppe, har fått spørsmål fra en velger om partiets holdning til gravferdsstøtten. Det er en sak han har arbeidet med i lang tid. ««Dette er faktisk en sak som jeg flere ganger har tatt opp politisk og som engasjerer meg stort – etter at den generelle gravferdsstøtten som tidligere ble gitt ble fjernet,» skriver han i svaret, og fortsetter:

«Jeg vet at det er mange eldre som i dag sparer penger til sin egen begravelse, dette er heders kvinner og menn som hele livet har betalt skatter og avgifter til felleskapet – Den norske stat. Jeg kommer derfor pånytt å ta opp forslag om å redusere prisene som Kirkelig fellesråd tar for begravelser og kremasjon når Kristiansand bystyre behandler budsjettet til høsten. Så til ditt viktige hovedspørsmål: Ja, Demokratene vil selvsagt foreslå/støtte et statlig gravferdstilskudd betalt av/via NAV på kr 20.000,- til alle pårørende».