Vil stoppe økonomisk støtte til land som bryter menneskerettighetene

«Demokratene i Norge sitt grunnsyn bygger på at alle mennesker har visse universelle friheter og rettigheter uavhengig av hvor i verden de bor, slik som ytringsfrihet, trosfrihet og beskyttelse av privat eiendomsrett. Dette betyr at vi vil arbeide for å spre kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking, for eksempel kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, menneskehandel og seksuelt misbruk av barn,» mener politisk nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe.

«Dialog er ikke alltid tilstrekkelig. I slike tilfeller vil det være mest hensiktsmessig å stå sammen med andre demokratiske allierte for å legge press på enkeltland som bryter menneskerettighetene – og som overhodet ikke har respekt for menneskeverdet. Og det er helt uansvarlig å opprettholde økonomiske relasjoner og kontakt med slike land,» mener Kleppe og legger til:

«Demokratene i Norge vil derfor støtte nødvendige internasjonale boikottaksjoner og sanksjoner mot land som bryter menneskerettighetene, terroriserer og dreper – eller som står bak eller finansierer terroraksjoner i andre land. All økonomisk støtte til slike regimer må selvsagt kuttes omgående. Norge har som nasjon store og viktigere oppgaver å bruke pengene på her hjemme.»