Å skape arbeidsplasser må lønne seg

Vidar Kleppe - DemokrateneÅ skape arbeidsplasser må lønne seg.

Demokratene er et sentrumsparti som ønsker en blandingsøkonomi med en maktbalanse mellom offentlig og privat sektor. Vi vil føre en ansvarlig økonomisk politikk. Staten må legge gode rammer for en velfungerende sosial økonomisk system som stimulerer til verdiskaping og velstand og styre sine finanser på en ansvarlig og forutsigbar måte.

Det må skapes tillit mellom næringslivet, innbyggerne og offentlige myndigheter. Næringslivet er avhengig både av gode rammevilkår for den enkelte næring, og av et godt investeringsklima med forutsigbare rammer for inflasjon, renter og kronekurs. Folks trygghet i hverdagen handler om en sunn økonomisk utvikling og orden i de økonomiske forhold.

Det skal lønne seg å skape arbeidsplasser, og det skal lønne seg å arbeide i private næringer. Vi skal alltid verne om de som ikke har mulighet for å være i arbeid. Demokratene tror på mindre byråkrati som vil gjøre hverdagen enklere for den enkelte borger generelt og næringslivet spesielt.

Vidar Kleppe
Politisk nestleder i DemokrateneFølg oss på facebook#Demokratene #Valg2019 #Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg “Vidar Kleppe” / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen