Alle norske sykehjem må ha kjøkken

«Demokratene har alltid vært en stor forkjemper for at alle landets sykehjem må ha eget kjøkken som skal lage sunn og god mat til de eldre, ved å få kjøkken tilbake på alle sykehjemmene i Norge,» skriver Jorunn Aaselle Olsen, som er styremedlem i Demokratene og tredjekandidat på partiet bystyreliste i Nye Kristiansand. Hun fortsetter:

«I en landsomfattende spørreundersøkelse viste det seg at 2 av 3 sykehjem hadde eget Kjøkken i 2010 Utviklingen har de siste årene gått fra vondt til verre.

Underernæring og feilmedisinering på norske sykehjem er et stort problem som må løses. Når undersøkelser og forskning fra 2016 viser at 36 prosent av beboere på norske sykehjem er underernært er ikke løsningen å fjerne kjøkkenet slik altfor mange privatiserings-politikere mener. faktum er at de siste årene har flere og flere sykehjem konkurranseutsatt kjøkkendriften. Maten til våre eldre har beviselig ikke blitt bedre av å fjerne kjøkkenet på norske sykehjem, tvert imot.

God ernæringsstand er en viktig forutsetning for helse og livskvalitet. Demokratene mener de eldre skal hedres og taes godt vare på. Det er de som bygde landet vårt. Så Selvfølgelig må alle sykehjem ha eget kjøkken, som lager hjemmelaget kvalitets mat som også sprer deilig matlukt ut til korridorene. Det vil helt sikkert også gi våre eldre bedre matlyst, god appetitt og et bedre liv.

Demokratene kan og vil aldri godta at eldre ikke får den maten de ønsker på norske sykehjem og dette gjelder selvsagt også for Nye Kristiansand.»