Demokratenes budsjettforslag 2020

Demokratenes budsjettforslag 2020Demokratene vil alltid sette folket i Ny Kristiansand først!

Demokratene har ikke uten grunn blitt belønnet av velgerne i Nye Kristiansand med hele 13,4% av stemmene. Det er med stolthet vi registrerer at den beste politikken og den beste retorikken har gjort oss til Kristiansands tredje største parti og valgvinneren fremfor noen. Høyre og Arbeiderpartiet som nå er historisk små, ligger bare noen bittesmå prosenter foran. Det betyr at velgerne har ønsket mindre politikk og representasjon fra dem og mer fra oss.

Hovedtrekkene i vårt budsjett er styrking av lovpålagte oppgaver innen skole, helse og sosial. Vi har blant annet en god satsing på SFO og vil styrke voksentetthet og kvalitet i både oppholdet og ernæringen. SFO skal ikke være et «venterom eller en oppbevaringsplass» for våre barn. Vi satser også på gode bydelstilbud for barn og unge fremfor miljøfientlig sentralisering. Vi vil ha svømmetilbud, kulturskoler og kultur/idrettstilbud bydelene fremfor i byen.

Se hele budsjettet her.

På helse og sosialfeltet kan vis selvsagt ikke godta reduksjoner. Demokratene styrker sektoren med over 25 millioner kroner i 2020. Vi har også avsatt midler til både varm mat fra eget kjøkken på sykehjemmet og styrking av BPA-ordningen på over 10 millioner kroner i budsjettet.

På kulturfeltet prioriterer vi frivillighet, lag og organisasjoner for de mange fremfor Kunstsilo, kulturskole og ekstravagante tiltak for de få. Eiendomsskatten som er en ekstra skatt på hjemmet og familien må derfor sterkt reduseres og på sikt fjernes.

Og hva med å gi støtten som Demokratene vil til: Vågsbygd turn, Sound of Happiness, Unik ressurssenet, Way Back, Gate Magasinet Klar, Blå Kors, Odderøyas Venner, Protestfestivalen, NMK Kristiansand, Dyrebeskyttelsen og Livsglede for eldre? Dette bare for å nevne noen få viktige av mange flere som trenger litt offentlige kroner i støtte – i forhold til kunstsiloen som koster hundrevis av offentlige millioner kroner.

I motsetning til de partier som er marginalt større enn Demokratene, så har både vår valgkamp, vår politikk og våre velgerløfter vært preget av den største grad av ærlighet. Vi har vært ansvarlige og nøkterne med våre prioriteringer og ikke lovet mer enn vi kan holde. Dette står i dyp kontrast til AP som hadde samlede valgløfter på kr 892 millioner, men som nå har krympet til skarve 162 millioner.

Høyre lovet sentralisering og tilbud til de som har mest fra før. Herunder kunstsilo, kulturskole og en rekke andre ting vi aldeles ikke har råd til når lovpålagte oppgaver innen skole, helse og omsorg skal være så gode som Demokratene kjemper for at velgerne skal få dem.

Demokratene har derfor nok en gang lagt opp til et budsjett som leverer på vår sedvanlige troverdighet fremfor løfter om utvikling og vekst som trekkes tilbake så snart de politiske verv er fordelt og honorert.

Det er med stolthet vi med dette fremlegger et budsjett som leverer det vi har lovet.
På grunn av den svært usikre politiske situasjonen med både skjørt og vaklende koalisjonsflertall, samt stor usikkerhet knyttet til hvordan våre tidligere kommunebudsjetter harmoniseres, så velger vi i respekt for ansvarligheten å legge frem budsjettet for 2020 når det gjelder drift – investeringer i perioden 2020-2023 følger vi selvsagt opp.

Demokratene vil selvsagt følge nøye med på situasjonen etter at budsjettvedtakene er gjort, og komme tilbake med ytterligere under revidert budsjettbehandling. Ikke minst vil vi selvsagt være på pletten når vi ser økonomien revner på grunn av overbud og koalisjonens bruk av utbytter fra kommunale fond og selskap.

Slike finansoperasjoner har som alle vet ingen bærekraft over tid, og knapt ut over 2020 med tappingene av alle oppsparte fond som gir : Redusert handlefrihet – Press på tjenestetilbudet – og økte innsparingskrav på lovpålagte oppgaver.

Det tjener partiene som har jobbet for kommunesammenslåing til liten ære at man har stelt seg slik at to kommuner som klarte seg greit, nå har blitt en del av en ny kommune på sparebluss. Demokratene vil sørge for at disse viktige bydelene, med tillegg av tidligere forsømte Mosby, Finsland og Tveit ikke lider unødvendig på grunn av dette.

Vi ber derfor om at bystyrets øvrige partier og velgerne merker seg hvordan Demokratene tar ansvar for hva som er viktigst for både enkeltmennesket og samfunnsutviklingen – ved å sette folket i Nye Kristiansand først i alt vi gjør politisk.

Se hele budsjettet her.
Nye Kristiansand kommune

Demokratenes bystyregruppe i Kristiansand
Vidar Kleppe, Alf Albert, Makvan Kasheikal, Nils Nilsen, Tore Heidenreich og Lene Jakobsen


Følg oss på facebook


#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg Agder Vest-Agder Aust-Agder Kristiansand / Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen