Det er ikke sant at Norge trenger bompenger

«Det er en triste faktum at alle stortingspartiene elsker bompenger, selv om de prøver å innbille velgerne noe helt annet. Et av de verste eksempelet på dette «dobbeltspillet» er at stortingspartiene vil fortsette med å flå bilistene med bompenger og rushtidsavgift for å delfinansiere veibygging i Norge,» skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og fortsetter:

«Dette skjer utrolig nok mens milliardene ruller ut av Norge, til korrupte regimer som myrder og undertrykker sitt eget folk.

I media kan vi alle også til stadighet lese at Fremskrittspartiet sier at de er imot bompenger, men hva hjelper det bilistene når Fremskrittspartiets sin samferdselsminister daglig setter nye Norgesrekorder i bompenge og rushtidsavgift i sin iver etter bompenger fra norske bilister.

Faktum er at det kun er parti som ikke vil dobbelbeskatte bilistene med bompenger, og det er Demokratene i Norge. For vi er “nei til bompenge partiet på Sørlandet”.

Vi vil nemlig benytte alle bilrelaterte avgifter til samferdselsformål gjennom en forskutteringsordning. I tillegg til dette vil Demokratene i Norge selvsagt fjerne alle bomstasjoner og bygge veier i et tempo som nasjonen Norge og Sørlandet kan bli stolt av uten bompenger».